Västra Götalandsregionen bygger eget 5G-nät

Västra Götalandsregionen (VGR) är tidigt ute som offentlig aktör att bygga ett eget 5G-nät. Syftet är i första hand att få till en smart, snabb och smidig kommunikation inom regionens vård- och omsorgsinrättningar, men programansvarig Tony Hertz är övertygad om att positiva effekter finns att vänta för regionens alla övriga förvaltningar och bolag.

Västra Götalandsregionen bygger eget 5G-nät

Västra Götalandsregionen (VGR) är tidigt ute som offentlig aktör att bygga ett eget 5G-nät. Syftet är i första hand att få till en smart, snabb och smidig kommunikation inom regionens vård- och omsorgsinrättningar, men programansvarig Tony Hertz är övertygad om att positiva effekter finns att vänta för regionens alla övriga förvaltningar och bolag.

Västra Götalandsregionen bygger eget 5G-nät
Västra Götalandsregionen bygger eget 5G-nät
Västra Götalandsregionen bygger eget 5G-nät