Podd: Thomas Eriksson – dubbelrevolutionsmannen ser en ny framtid för streaming

Glöm streaming, buffring och fullt minne på dina enheter. Det svenska företaget UXStream vill införa ett nytt paradigmskifte i den digitala tidsåldern. De kallar det MIRS – Mobile Interactive Real Time Streaming. Lyssna här!

Podd: Thomas Eriksson – dubbelrevolutionsmannen ser en ny framtid för streaming

Glöm streaming, buffring och fullt minne på dina enheter. Det svenska företaget UXStream vill införa ett nytt paradigmskifte i den digitala tidsåldern. De kallar det MIRS – Mobile Interactive Real Time Streaming. Lyssna här!

Thomas Eriksson – dubbelrevolutionsmannen ser en ny framtid för streaming
Thomas Eriksson – dubbelrevolutionsmannen ser en ny framtid för streaming
Thomas Eriksson – dubbelrevolutionsmannen ser en ny framtid för streaming