Sveriges BNP kan öka 500-550 miljarder med hjälp av AI

Artificiell intelligens kan potentiellt öka Sveriges BNP med upp till 500-550 miljarder kronor om tio år, enligt en ny rapport från Implement Consulting Group som gjorts på uppdrag av Google. Det motsvarar ungefär 9 procent av befintlig BNP.I rapporten beräknas 68 procent av jobben, motsvarande cirka 3,6 miljoner jobb, kompletteras av generativ AI. För att nå dit krävs dock investeringar i kompetens, innovation och ett ökat kommersiellt AI-upptag. Störst produktivitetsökning ses för tjänstesektorn.

Sveriges BNP kan öka 500-550 miljarder med hjälp av AI

Artificiell intelligens kan potentiellt öka Sveriges BNP med upp till 500-550 miljarder kronor om tio år, enligt en ny rapport från Implement Consulting Group som gjorts på uppdrag av Google. Det motsvarar ungefär 9 procent av befintlig BNP.I rapporten beräknas 68 procent av jobben, motsvarande cirka 3,6 miljoner jobb, kompletteras av generativ AI. För att nå dit krävs dock investeringar i kompetens, innovation och ett ökat kommersiellt AI-upptag. Störst produktivitetsökning ses för tjänstesektorn.

Sveriges BNP kan öka 500-550 miljarder med hjälp av AI
Sveriges BNP kan öka 500-550 miljarder med hjälp av AI
Sveriges BNP kan öka 500-550 miljarder med hjälp av AI