Forskningssatsning ska bidra till utvecklingen av 6G

I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen en ny forskningssatsning för utveckling av nästa generations trådlösa system. Nu får Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att genomföra satsningen som ska stärka grundforskning, tillämpad forskning och innovation inom sjätte generationens trådlösa system (6G). Utvecklingen av 6G har påbörjats. Forskningen är fortfarande i sin linda men den sjätte generationens nätverk förväntas innebära förbättrad hastighet, förbättrad databearbetning, sömlös anslutning och avsevärt minskad fördröjning.

Forskningssatsning ska bidra till utvecklingen av 6G

I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen en ny forskningssatsning för utveckling av nästa generations trådlösa system. Nu får Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att genomföra satsningen som ska stärka grundforskning, tillämpad forskning och innovation inom sjätte generationens trådlösa system (6G). Utvecklingen av 6G har påbörjats. Forskningen är fortfarande i sin linda men den sjätte generationens nätverk förväntas innebära förbättrad hastighet, förbättrad databearbetning, sömlös anslutning och avsevärt minskad fördröjning.

Forskningssatsning ska bidra till utvecklingen av 6G
Forskningssatsning ska bidra till utvecklingen av 6G
Forskningssatsning ska bidra till utvecklingen av 6G