Sverige halkar efter i 5g-racet – sämst i Europa

Sverige halkar hopplöst efter i 5g-racet, och har EU:s lägsta utbyggnadsgrad. Läget hade kunnat vara ett helt annat om inte Huawei hade stängts ute, hävdar Europatoppen Kenneth Fredriksen. ”I Finland har våra kunder lanserat 5,5g, som bidrar till att göra dem ännu mer konkurrenskraftiga”, säger han till Di.

Sverige halkar efter i 5g-racet – sämst i Europa

Sverige halkar hopplöst efter i 5g-racet, och har EU:s lägsta utbyggnadsgrad. Läget hade kunnat vara ett helt annat om inte Huawei hade stängts ute, hävdar Europatoppen Kenneth Fredriksen. ”I Finland har våra kunder lanserat 5,5g, som bidrar till att göra dem ännu mer konkurrenskraftiga”, säger han till Di.

Sverige halkar efter i 5g-racet – sämst i Europa
Sverige halkar efter i 5g-racet – sämst i Europa
Sverige halkar efter i 5g-racet – sämst i Europa