Samsung - Ny tillverkningsteknik ska bana väg för bättre 6G

Det var vi den sjunde årliga Samsung Foundry Forum som Samsung lättade lite på locket över företagets planer för den kommande 6G-tekniken. Man håller bland annat på att arbeta med att ta fram teknik för 5nm Radio Frequency (RF), vilket kan jämföras med den befintliga RF-tekniken som ligger på 14nm. Att gå ner till 5nm ska enligt Samsung själva medföra en ökning av energieffektiviteten med 40 procent och en halvering av hur stor yta som kretsarna behöver jämfört med 14nm

Samsung - Ny tillverkningsteknik ska bana väg för bättre 6G

Det var vi den sjunde årliga Samsung Foundry Forum som Samsung lättade lite på locket över företagets planer för den kommande 6G-tekniken. Man håller bland annat på att arbeta med att ta fram teknik för 5nm Radio Frequency (RF), vilket kan jämföras med den befintliga RF-tekniken som ligger på 14nm. Att gå ner till 5nm ska enligt Samsung själva medföra en ökning av energieffektiviteten med 40 procent och en halvering av hur stor yta som kretsarna behöver jämfört med 14nm

Samsung - Ny tillverkningsteknik ska bana väg för bättre 6G
Samsung - Ny tillverkningsteknik ska bana väg för bättre 6G
Samsung - Ny tillverkningsteknik ska bana väg för bättre 6G