Rapport: Svenska företag drunknar i data och komplex teknik

98 procent av svenska it-chefer menar att komplexiteten i deras företags teknikstack ökat under det senaste året. Därtill uppger nio av tio att deras renodlade molnmiljöer genererar en dataexplosion som är bortom mänsklig förmåga att hantera. 92 procent av svenska chefer svarar även att renodlade molnmiljöer genererar en explosion av data som är omöjlig att hantera med mänsklig förmåga. Globalt anser 86 procent detta. Den enorma mängden data som produceras gör det allt svårare att övervaka och säkra sina applikationer, därför krävs avancerad AI, analys och automation, säger Bernd Greifeneder, CTO på Dynatrace.

Rapport: Svenska företag drunknar i data och komplex teknik

98 procent av svenska it-chefer menar att komplexiteten i deras företags teknikstack ökat under det senaste året. Därtill uppger nio av tio att deras renodlade molnmiljöer genererar en dataexplosion som är bortom mänsklig förmåga att hantera. 92 procent av svenska chefer svarar även att renodlade molnmiljöer genererar en explosion av data som är omöjlig att hantera med mänsklig förmåga. Globalt anser 86 procent detta. Den enorma mängden data som produceras gör det allt svårare att övervaka och säkra sina applikationer, därför krävs avancerad AI, analys och automation, säger Bernd Greifeneder, CTO på Dynatrace.

Rapport: Svenska företag drunknar i data och komplex teknik
Rapport: Svenska företag drunknar i data och komplex teknik
Rapport: Svenska företag drunknar i data och komplex teknik