Poddtips: Max Tegmark - AI-forskaren om riskerna och möjligheterna med den snabba utvecklingen inom AI

Han är professor vid Massachusetts Institute of technology, MIT, och leder organisationen Future of life institute, som vill minska riskerna med artificiell intelligens. Tillsammans med flera forskare, politiker och företagsledare undertecknade Max Tegmark nyligen ett uttalande från Center for AI safety Center för AI saftety där AI pekas ut som ett existentiellt hot.

Poddtips: Max Tegmark - AI-forskaren om riskerna och möjligheterna med den snabba utvecklingen inom AI

Han är professor vid Massachusetts Institute of technology, MIT, och leder organisationen Future of life institute, som vill minska riskerna med artificiell intelligens. Tillsammans med flera forskare, politiker och företagsledare undertecknade Max Tegmark nyligen ett uttalande från Center for AI safety Center för AI saftety där AI pekas ut som ett existentiellt hot.

Poddtips: Max Tegmark - AI-forskaren om riskerna och möjligheterna med den snabba utvecklingen inom AI
Poddtips: Max Tegmark - AI-forskaren om riskerna och möjligheterna med den snabba utvecklingen inom AI
Poddtips: Max Tegmark - AI-forskaren om riskerna och möjligheterna med den snabba utvecklingen inom AI