Nu läggs grunden för 6G – och Nokia spelar en nyckelroll

Medan teleoperatörerna för fulla muggar försöker få finländare att ta till sig 5G-tekniken håller ett hundratal finländska forskare och tekniska visionärer på att skissa fram nästa generations mobilnätverk. En av dem är Mikko Uusitalo, forskningschef på Nokia Bell Labs. – Vi har redan byggt upp testsystem i mindre skala för att visa upp 6G på olika teknikmässor, men rent tekniskt går det inte att göra ett fullskaligt system än. Eftersom Kina och USA glider allt längre isär geopolitiskt inför nästa generations mobiltelefoni är det av högsta prioritet att enas om en global standard för 6G. Det här är något som alla länder är överens om.

Nu läggs grunden för 6G – och Nokia spelar en nyckelroll

Medan teleoperatörerna för fulla muggar försöker få finländare att ta till sig 5G-tekniken håller ett hundratal finländska forskare och tekniska visionärer på att skissa fram nästa generations mobilnätverk. En av dem är Mikko Uusitalo, forskningschef på Nokia Bell Labs. – Vi har redan byggt upp testsystem i mindre skala för att visa upp 6G på olika teknikmässor, men rent tekniskt går det inte att göra ett fullskaligt system än. Eftersom Kina och USA glider allt längre isär geopolitiskt inför nästa generations mobiltelefoni är det av högsta prioritet att enas om en global standard för 6G. Det här är något som alla länder är överens om.

Nu läggs grunden för 6G – och Nokia spelar en nyckelroll
Nu läggs grunden för 6G – och Nokia spelar en nyckelroll
Nu läggs grunden för 6G – och Nokia spelar en nyckelroll