Mycket intressant rapport från Internetstiftelsen: Svenskarna och Internet 2023

En unik inblick i svenskarnas digitala liv: Välkommen till Svenskarna och internet 2023, en unik undersökning av svenska folkets digitala tillvaro. Med den här rapporten vill Internetstiftelsen bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas och ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.

Mycket intressant rapport från Internetstiftelsen: Svenskarna och Internet 2023

En unik inblick i svenskarnas digitala liv: Välkommen till Svenskarna och internet 2023, en unik undersökning av svenska folkets digitala tillvaro. Med den här rapporten vill Internetstiftelsen bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas och ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.

Mycket intressant rapport från Internetstiftelsen: Svenskarna och Internet 2023
Mycket intressant rapport från Internetstiftelsen: Svenskarna och Internet 2023
Mycket intressant rapport från Internetstiftelsen: Svenskarna och Internet 2023