EU-lag kan tvinga Google och Netflix att betala för telenätsutbyggnad

Anledningen till förslaget är att en liten grupp teknikföretag står för en så stor mängd av datatrafiken att Spanien, Frankrike och Italien anser att de borde vara med och betala för trafiken genom att betala en del av kostnaderna för utbyggnader. Enligt den information som länderna har tagit upp i förslaget står de sex största innehållsleverantörerna i Europa för 55 procent av trafiken i de europeiska näten.

EU-lag kan tvinga Google och Netflix att betala för telenätsutbyggnad

Anledningen till förslaget är att en liten grupp teknikföretag står för en så stor mängd av datatrafiken att Spanien, Frankrike och Italien anser att de borde vara med och betala för trafiken genom att betala en del av kostnaderna för utbyggnader. Enligt den information som länderna har tagit upp i förslaget står de sex största innehållsleverantörerna i Europa för 55 procent av trafiken i de europeiska näten.

EU-lag kan tvinga Google och Netflix att betala för telenätsutbyggnad
EU-lag kan tvinga Google och Netflix att betala för telenätsutbyggnad
EU-lag kan tvinga Google och Netflix att betala för telenätsutbyggnad