Digital motorväg mellan Luleå och Berlin klar

En “digital autobahn” som kopplar samman Tyskland och Norden är nu färdigbyggd. Fiberkabeln kommer att addera kapacitet för dataöverföring motsvarande dagens samlade internettrafik i hela Norden. Genom den nya “digitala motorvägen” ökar kapaciteten för dataöverföring motsvarande dagens totala internettrafik i hela Norden. – Digital infrastruktur blir viktigare och viktigare. Det behövs digital infrastruktur som är säker och alltid tillgänglig, säger Patrik Gylesjö, projektansvarig vid företaget Global Connect

Digital motorväg mellan Luleå och Berlin klar

En “digital autobahn” som kopplar samman Tyskland och Norden är nu färdigbyggd. Fiberkabeln kommer att addera kapacitet för dataöverföring motsvarande dagens samlade internettrafik i hela Norden. Genom den nya “digitala motorvägen” ökar kapaciteten för dataöverföring motsvarande dagens totala internettrafik i hela Norden. – Digital infrastruktur blir viktigare och viktigare. Det behövs digital infrastruktur som är säker och alltid tillgänglig, säger Patrik Gylesjö, projektansvarig vid företaget Global Connect

Digital motorväg mellan Luleå och Berlin klar
Digital motorväg mellan Luleå och Berlin klar
Digital motorväg mellan Luleå och Berlin klar