De sju största techjättarna samlades hos Biden – enades om spelregler för AI

Normalt sett tävlar de mot varandra för att få herraväldet inom framtidens framväxande AI-bransch. I dag har de sju amerikanska techjättarna enats om gemensamma spelregler. Vid ett möte i Vita huset, presenterade företagen fem punkter som de alla lovar att förhålla sig till

De sju största techjättarna samlades hos Biden – enades om spelregler för AI

Normalt sett tävlar de mot varandra för att få herraväldet inom framtidens framväxande AI-bransch. I dag har de sju amerikanska techjättarna enats om gemensamma spelregler. Vid ett möte i Vita huset, presenterade företagen fem punkter som de alla lovar att förhålla sig till

De sju största techjättarna samlades hos Biden – enades om spelregler för AI
De sju största techjättarna samlades hos Biden – enades om spelregler för AI
De sju största techjättarna samlades hos Biden – enades om spelregler för AI