De gamla 2G- och 3G-näten släcks

Utfasningen av 2G och 3G kommer att genomföras fram till slutet av 2025 och stängningen av 2G är tänkt att genomföras samtliga operatörer i slutet av 2025. Utfasningen av 3G har redan pågått en tid och där rapporteras att mer än halva 3G-nätet redan har slocknat. Nedstängningen av de gamla näten innebär att mer kapacitet kan läggas på de nyare 4G- och 5G-näten.

De gamla 2G- och 3G-näten släcks

Utfasningen av 2G och 3G kommer att genomföras fram till slutet av 2025 och stängningen av 2G är tänkt att genomföras samtliga operatörer i slutet av 2025. Utfasningen av 3G har redan pågått en tid och där rapporteras att mer än halva 3G-nätet redan har slocknat. Nedstängningen av de gamla näten innebär att mer kapacitet kan läggas på de nyare 4G- och 5G-näten.

De gamla 2G- och 3G-näten släcks
De gamla 2G- och 3G-näten släcks
De gamla 2G- och 3G-näten släcks