Åtta storbolag till skriver på Vita husets AI-regler

I juli samlades sju amerikanska techjättar – däribland Amazon, Google, Meta och Microsoft – och enades om en rad punkter kring AI. Det handlar bland annat om att säkerhetstesta tekniken, undvika intrång i privatlivet och att använda AI för att lösa ”samhällets största utmaningar” som cancer och klimatkrisen. Nu har alltså ytterligare åtta företag skrivit på manifestet: Adobe, Cohere, IBM, Nvidia, Palantir, Salesforce, Scale AI och Stability.

Åtta storbolag till skriver på Vita husets AI-regler

I juli samlades sju amerikanska techjättar – däribland Amazon, Google, Meta och Microsoft – och enades om en rad punkter kring AI. Det handlar bland annat om att säkerhetstesta tekniken, undvika intrång i privatlivet och att använda AI för att lösa ”samhällets största utmaningar” som cancer och klimatkrisen. Nu har alltså ytterligare åtta företag skrivit på manifestet: Adobe, Cohere, IBM, Nvidia, Palantir, Salesforce, Scale AI och Stability.

Åtta storbolag till skriver på Vita husets AI-regler
Åtta storbolag till skriver på Vita husets AI-regler
Åtta storbolag till skriver på Vita husets AI-regler