5G-täckning för nio av tio svenska hushåll

Befolkningstäckningen för 5G-nät ökar snabbt, och under 2023 uppnåddes ett viktigt delmål för bredbandsutbyggnaden. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023. Täckningen av 5G-nät har ökat betydligt runt om i landet. 90 procent av hushållen har nu täckning av 5G-nät, jämfört med 57 procent ett år tidigare. I glest bebyggda områden har 67 procent av hushållen nu 5G-täckning (29 procent 2022).

5G-täckning för nio av tio svenska hushåll

Befolkningstäckningen för 5G-nät ökar snabbt, och under 2023 uppnåddes ett viktigt delmål för bredbandsutbyggnaden. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023. Täckningen av 5G-nät har ökat betydligt runt om i landet. 90 procent av hushållen har nu täckning av 5G-nät, jämfört med 57 procent ett år tidigare. I glest bebyggda områden har 67 procent av hushållen nu 5G-täckning (29 procent 2022).

5G-täckning för nio av tio svenska hushåll
5G-täckning för nio av tio svenska hushåll
5G-täckning för nio av tio svenska hushåll