5G-korridor längs riksväg 40 öppnar för självkörande fordon

Med stöd från EU kommer Telia och Ericsson skapa 150 kilometer 5G-försedda transportkorridorer längs utvalda sträckor i Göteborg och Stockholm. Infrastrukturen är ämnad att stödja utvecklingen av smarta och hållbara transportlösningar. Fullskaliga tester mellan olika logistikhubbar ska kunna starta andra kvartalet 2024.

5G-korridor längs riksväg 40 öppnar för självkörande fordon

Med stöd från EU kommer Telia och Ericsson skapa 150 kilometer 5G-försedda transportkorridorer längs utvalda sträckor i Göteborg och Stockholm. Infrastrukturen är ämnad att stödja utvecklingen av smarta och hållbara transportlösningar. Fullskaliga tester mellan olika logistikhubbar ska kunna starta andra kvartalet 2024.

5G-korridor längs riksväg 40 öppnar för självkörande fordon
5G-korridor längs riksväg 40 öppnar för självkörande fordon
5G-korridor längs riksväg 40 öppnar för självkörande fordon