14 miljoner Euro till 5G-satsningar för Sverige med omnejd

EU-medel på mer än 14 miljoner Euro beviljas till fem projekt med syfte att vidareutveckla existerande infrastruktur och bygga ut nya sträckor, för att ytterligare stärka Sveriges uppkoppling mot omvärlden. Den övergripande målbilden är en säker uppkoppling och en robust, redundant digital infrastruktur: "Med dessa fem initiativ kommer vi att se en förstärkning av Sveriges digitala infrastruktur. Dels vad gäller uppkoppling gentemot omvärlden med hjälp av fiberoptiska sjökablar och landbaserad infrastruktur, dels en ökad användning av ny teknik kopplat till 5G-lösningar inom områden så som multimodala transporter, energi och hälsa", säger civilminister Erik Slottner i ett pressmeddelande från Finansdepartementet.

14 miljoner Euro till 5G-satsningar för Sverige med omnejd

EU-medel på mer än 14 miljoner Euro beviljas till fem projekt med syfte att vidareutveckla existerande infrastruktur och bygga ut nya sträckor, för att ytterligare stärka Sveriges uppkoppling mot omvärlden. Den övergripande målbilden är en säker uppkoppling och en robust, redundant digital infrastruktur: "Med dessa fem initiativ kommer vi att se en förstärkning av Sveriges digitala infrastruktur. Dels vad gäller uppkoppling gentemot omvärlden med hjälp av fiberoptiska sjökablar och landbaserad infrastruktur, dels en ökad användning av ny teknik kopplat till 5G-lösningar inom områden så som multimodala transporter, energi och hälsa", säger civilminister Erik Slottner i ett pressmeddelande från Finansdepartementet.

14 miljoner Euro till 5G-satsningar för Sverige med omnejd
14 miljoner Euro till 5G-satsningar för Sverige med omnejd
14 miljoner Euro till 5G-satsningar för Sverige med omnejd